بازدید از پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان قم

در تاریخ سوم شهریور ماه 1398 جناب سردار کارگر و هیئت همراه ، همچنین معاونت های بنیاد حفظ آثار کشور و رئیس هیئت مدیره پاراوان گستر شمال جناب مهندس قربانی از پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان قم بازدید بعمل آوردند.

گزارش تصوری بازدید :