المشاريع المنتهية

التسلسل تاریخ الإستلام النهائي عنوان المشروع نوع المشروع المدينة البلد
1 1393 احداث درمانگاه تأمین اجتماعی رودان حکومي رودان ایران
2 1393 احداث ستاد مدیریت درمان واسناد پزشکی تأمین اجتماعی لرستان إداري / حکومي خرم آباد ایران
3 1393 احداث خطوط ریلی شماره 3-6-8 بندر شهیدرجایی أنفاق / طرق بندر عباس ایران
4 1395 کانال کشی و احداث دیوار حائل در محوطه مرکز انتقال نفت شهرری إداري / حکومي تهران ایران
5 1392 احداث سوله و ساختمان اداری پایگاه پشتیانی اهواز صناعي / إداري اهواز ایران
6 1391 احداث دانشکده شماره یک دانشگاه باقرالعلوم ( ع) مشاريع نوعية قم ایران
7 1391 اجرای عملیات محوطه سازی، تأسیسات برقی و مکانیکی و راهداری آبیاری تحت فشار و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب دانشکده باقرالعلوم ( ع) نفاق / طرق قم ایران
8 1392 احداث مجتمع عمیاتی اداری و صنعتی سوله خشت صناعي / إداري شیراز/ خشت ایران
9 1391 احداث پلی کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی یاسوج عامة / حکومي یاسوج ایران
10 1389 احداث استخر سرپوشیده سرخون بندرعباس عامة / حکومي بندرعباس ایران
11 1390 احداث و راهبری تأسیسات شهرک مروارید مدني بندرعباس ایران
12 1391 احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه ، راه و تأسیسات اسکله شهید رجایی طرق/ أنفاق بندرعباس ایران
13 1389 احداث عملیات نوسازی و بازسازی ابنیه راه و تأسیسات اسلکه شهید رجایی طرق/ أنفاق بندرعباس ایران
14 1389 احداث ابنیه و دیوار محوطه بازداشتگاه بندرعباس حکومي/عامة بندرعباس ایران
15 1389 احداث ساختمان اداری صنعت نفت و مقاوم سازی آن صناعي / إداري ساری ایران
16 1387 حفاری و بتن ریزی پالایشگاه بندرعباس بندرعباس ایران
17 1387 احداث سوله سایبان مدارس ابتدائی دخترانه و پسرانه ایران
18 1387 نصب و توزیع کلید های نشت جریان در تابلوهای برق منازل و محافظ کولرهای گازی منازل شهرک مروارید إنشائي بندرعباس ایران
19 2008 Bandar abbas gas condensate refinery project bostano camp Phaze1 مدني بندرعباس ایران
20 1389 تعمیرا ت اساسی واحدهای پالایش کاتالیستی در شرکت پالایش نفت اصفهان صناعي/إنشائي اصفهان ایران
21 1386 اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ، تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه میناب حکومي بندرعباس ایران
22 1387 اجرای کارگاه اشتغال مردان ، سالن ورزشی ،تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه حاجی آباد حکومي بندرعباس ایران
23 1387 احداث و نگهداری ، تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مروارید صناعي/إنشائي بندرعباس ایران
24 1385 ایمن سازی دروازه اصلی پالایشگاه صنعتی/عمومی بندر عباس ایران
25 1385 خرید تجهیزات پست GIS 132 KV SPARE صناعي/إنشائي عسلویه ایران
26 1385 احداث مسیر خط لوله نفت 10 شهید باهنر بندرعباس طرق بندرعباس ایران
27 1385 تعمیرات اساسی پست یرق 132 KV شیرینو صناعي/إنشائي عسلویه ایران
28 1385 خدمات مورد نیاز اداره حمل عملیات حمل و نقل پالایش بندرعباس صناعي إنشائي بندرعباس ایران
29 1385 احداث شن ریزی مسیر خط 26 اینچ بندرعباس/ رفسنجان طرق بندرعباس ایران
30 1385 احداث رستوران انبار نفت حکومي بندرعباس ایران
31 1384 عملیات راهداری و تأسیسات مکانیکی سایت POGC صناعي/إنشائي عسلویه ایران
32 1384 ساخت بند عمومی و آشپزخانه و انبار میناب عام / حکومي بندرعباس ایران
33 1384 حصارکشی اطراف مخازن قیر و واحد قیر سازی عام / حکومي بندرعباس ایران
34 1384 تعویض لوله کشی آب اشامیدنب محوطه اداری پالایشگاه صناعي/إنشائي بندرعباس ایران
35 1384 راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مروارید صناعي/إنشائي بندرعباس ایران
36 1384 راهبری ،نگهداری و تعمیرات مورد نیاز تأسیسات شهرک مروارید صناعي/إنشائي بندرعباس ایران
37 1381 بتن ریزی محوطه های پالایشگاه طرق بندرعباس ایران
38 1381 اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه مهرآران صناعي/إنشائي بندرعباس ایران
39 1381 اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه قطب آباد صناعي/إنشائي بندرعباس ایران
40 1382 تعمیرات ساختمانهای انبارهای پالایشگاه بندرعباس عام بندرعباس ایران
41 1382 اجرای عملیات خاکی و ابنیه پروژه cold shops در پالایشگاه بندرعباس عام بندرعباس ایران
42 1381 احداث دفاتر اداری عام بندرعباس ایران
43 1381 توسعه و تعمیرات اساسی ساختمان کنترل تاسیسات رشت عام بندرعباس ایران
44 1381 اجرای جایگاه روغن در تلمبه خانه بندرعباس عام بندرعباس ایران
45 1381 رنگ آمیزی کاروانها عام بندرعباس ایران
46 1380 تغییر محل حصار تلمبه خانه قدیم بندرعباس عام بندرعباس ایران
47 1380 اجرا فنداسیون  42متری در روستای جلابی عام بندرعباس ایران
48 1380 جابجائی کاروانها و تعمیرات اساسی محوطه و ساختمان قدیم کنترل و تبدیل آن به مهمانسرا عام بندرعباس ایران
49 1397 اجرای عملیات سایت مخزن 8000 مترمکعبی درکه عام تهران ایران
50 1397 احداث خطوط 2 و 7 و لوپ بین خطوط 3 و 6 راه آهن طرق بندرعباس ایران